Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga iz područja kulture, sporta, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti za 2023. godinu

Obaviještavaju se potencijalni prijavitelji na Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga iz područja kulture, sporta, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti za 2023. godinu, da je Vodoopskrba d.o.o. dana 27.02.2023.  uvrstila novi Obrazac proračuna u kojem su iznosi prikazani u EUR-ima. Prijaviteljima  koji su već poslali prijavu sa danom 27.02.2023. godine i koristili Obrazac proračuna  u kojem su iznosi u KN, uvažiti će se prijava, te će isti nakon isteka roka za predaju prijava  biti pozvani na korekciju prijave.

Javni natječaj

Odluka o načinu raspodijele i raspisivanju Javnog natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

Obrazac proračuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac privole za korištenje osobnih podataka