Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.) obavještavamo da “Vodoopskrba” d.o.o. iz Darde, kao sektorski naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

– obrtom “Šumanovac trans”, vl. Ivan Šumanovac iz Darde i

– obrtom “Kobo”, vl. Stjepan Levak iz Osijeka

U odnosu na druge gospodarske subjekte nema zapreke za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Javna nabava u postupku

Trenutno nema postupaka.

Jednostavna nabava

Odluka o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga


Završeni postupci javne nabave

NMV 01/2022 Radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Zlatna Greda i spojnog cjevovoda Zlatna Greda-Tikveški dvorac


Plan nabave 2022

Plan nabave 2022


Statističko izvješće 2022

Statističko izvješće 2022


Registar ugovora