Javno savjetovanje

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Poziv na javno savjetovanje

Prethodna suglasnost – Općina Darda

Prethodna suglasnost – Općina Jagodnjak

Vodoopskrba d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga provodi ovo javno savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga u skladu sa člankom 43. st. 3. i čl. 44. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine” broj 66/2019).

Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava područje pružanja vodne usluge, vrstu vodne usluge, tarifu vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge i odredbu kojom se javna davanja obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge. Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li ih javni isporučitelj vodne usluge neposredno ili ih pruža koncesionar ili gospodarski subjekt putem ugovora o nabavi javnih usluga. Odluka o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje mora sadržavati i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici za fiksni dio cijene vodnih usluga, a za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga Potrebno je provesti javno savjetovanje sukladno čl. 45. st. 3. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine” broj 66/2019).

Po donošenju Odluke, u zakonom propisanoj obvezi smo objaviti istu u Službenom glasniku Osječko-baranjske županije, na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja te u jednom lokalnom mediju.

Javno savjetovanje otvoreno je do 3. studenog 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove Odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 3. studenog 2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju (niže) ili na adresu: Vodoopskrba d.o.o., Darda, Svetog Ivana Krstitelja 101, 31326 Darda, sa naznakom – ZA JAVNO SAVJETOVANJE.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na Vaše primjedbe, sugestije i mišljenja te razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja Vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 11. studenog 2022.godine i objaviti putem ove internetske stranice.

Nove cijene vode