O nama

Društvo Vodoopskrba d.o.o.o Darda javni je isporučitelj vodne usluge na području Južne Baranje. Tvrtka je proistekla iz Poljoprivredno-industrijskog kombinata Belje koji prva istraživanja crpilišta započinje 1983. godine, a pogon proizvodnje i prerade vode osniva 1989. godine. Društvo u sadašnjem obliku nastaje 2002. godine kada je tvrtka preustrojena u komunalno poduzeće u vlasništvu triju općina – Darda, Bilje i Jagodnjak. Osnovne djelatnosti društva su proizvodnja pitke vode, distribucija pitke vode te odvodnja za područje navedenih triju općina sa ukupno 13.000 stanovnika.

PROIZVODNJA

Tvrtka raspolaže pogonom za proizvodnju pitke vode kapaciteta 75 l/s, kojom djelatnici upravljaju putem nadzorno-upravljačkog sustava 24/7. Sustav je od 2021. godine ustrojen na režim rada putem frekventnih pretvarača tlaka čime su iz upotrebe izbačene dvije dosadašnje vodospreme u naseljima Mece i Jagodnjak.

DISTRIBUCIJA PITKE VODE

Društvo upravlja vodoopskrbnom mrežom duljine 178 km sa 5050 priključaka na vodovodni sustav (4703 priključka u kategoriji domaćinstvo te 346 korisnika kategorije gospodarstvo). U tijeku je raspisivanje natječaja za izgradnju vodoopskrbne mreže u naseljima Majške Međe i Zlatna Greda čime će vodoopskrbnom mrežom naše uslužno područje biti pokriveno u cijelosti.

ODVODNJA

Kolektor otpadne vode u duljini 69 km sastoji se od 2200 priključaka (2102 u kategoriji domaćinstvo te 101 u kategoriji gospodarstvo). Na sustavu je izgrađeno ukupno 13 crpnih stanica (6 u Bilju, 2 u Dardi, 5 u Kopačevu) te dva prihvatna okna za sadržaj iz sabirnih jama kućanstava.

VLASNIŠTVO

Vodoopskrba d.o.o. je osnovana od tri općine kao suvlasnika:

  1. Općine Darda, kao najvećeg vlasnika sa udjelom od 63%,
  2. Općine Bilje sa učešćem 35% i
  3. Općine Jagodnjak sa udjelom od 2%.

UPRAVA

Upravu društva čini direktor. Direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor društva broji pet članova, od čega četiri člana predlažu osnivači i to:

Općina Darda – Ivan Marušić (predsjednik), Ivan Šumanovac (član)

Općina Bilje – Branimir Balažić (član)

Općina Jagodnjak – Dragan Vujaklija (član)

a jednog člana biraju radnici društva

Predstavnik radnika – Josip Horvat (član)

SKUPŠTINA

Skupštinu čine članovi društva: Općina Darda, Općina Bilje i Općina Jagodnjak. Članovi društva u Skipštini imaju broj glasova prema visini poslovnih udjela.

  1. Općina Darda, sa udjelom od 63%,
  2. Općina Bilje, sa udjelom 35% i
  3. Općina Jagodnjak, sa udjelom od 2%.

USTROJSTVENE JEDINICE

URED DIREKTORA

Dejana Presečan Šipoš, mag.ing.aedif., direktorica, 031/740-202, direktor@vodoopskrba-darda.hr

POSLOVNA JEDINICA „FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO“

Mirta Prusina Marušić, rukovoditeljica, 031/740-202, mirta@vodoopskrba-darda.hr

POSLOVNA JEDINICA „PROIZVODNJA VODE“

Josip Horvat, 031/743-125, voditelj,  proizvodnja@vodoopskrba-darda.hr

POSLOVNA JEDINICA „VODOVODNA MREŽA I ODVODNJA“

Vjekoslav Vučenović, voditelj, 031/740-202, vjekoslav@vodoopskrba-darda.hr