Javna nabava

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22) Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja Vodoopskrba d.o.o. iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

– VERŠTOT, obrt za tehničko savjetovanje, vl. Dejana Presečan Šipoš, Osijek, Vatrogasna 77.

– OČNA OPTIKA FOKUS , vl. Verica Marušić, Darda, Sv. I. Krstitelja 107.

– ŠUMANOVAC TRANS, vl. Ivan Šumanovac, Darda, Kudeljara 19.

– OPG Dragan Vujaklija, Jagodnjak, ulica Vasilija Gaćeše 50.

 

Javna nabava u postupku

 

Jednostavna nabava

Odluka o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga

 

Naručitelj Vodoopskrba d.o.o. provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti po grupama, evidencijski broj nabave:NVV1/2024.

Zbog ograničene tehničke mogućnosti učitavanja dokumentacije u sustav EOJN RH, projektno-tehnička dokumentacija dostupna je na ovome mjestu:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda- sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje; glavni kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece- faza V, rubni dijelovi Darde

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Darda- sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje; glavni kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece- faza IV

Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Lug

Izgradnja sustava odvodnje naselja Bilje-rubni dijelovi


Završeni postupci javne nabave


Plan nabave 2024

Plan nabave 2024

Plan nabave 2024 – 1. izmjena