Javna nabava u 2019. godini

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.) obavještavamo da “Vodoopskrba” d.o.o. iz Darde, kao sektorski naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

– obrtom “Šumanovac trans” iz Darde i
– obrtom Kobo, vl. Stjepan Levak iz Osijeka
– tvrtkom Vodograd d.o.o. iz Darde.

U odnosu na druge gospodarske subjekte nema zapreke za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Javna nabava u postupku

Nema

Jednostavna nabava

Odluka o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga


Završeni postupci javne nabave

NMV: 1/19 – Sustav odvodnje otpadnih voda Južne Baranje; kanalizacijska mreža u naselju Kopačevo i spojni cjevovod Kopačevo-Bilje; pomoćna crpna stanica – (Prihvatno okno)

Ovdje kliknite za Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019 godini.