Crpljenje sabirnih jama

Dragi korisnici, dana 20. kolovoza 2019. ishodili smo Uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu infrastrukturalne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 3. skupine – uređenje okoliša crpne stanice “Darda 1”, pravomoćna od 6. rujna 2019. godine.

Ovime je tvrtka Vodoopskrba d.o.o. Darda omogućila prihvat sadržaja crpljenog iz individualnih sustava fekalne odvodnje – septičkih jama sa područja Općine Darda u moderno uređen objekt pod nadzorom Društva.

Istovremeno je temeljem Javnog poziva od 24. srpnja 2019. godine odabrano tri vanjska podizvođača za pružanje usluge crpljenja septičkih jama i prihvata sadržaja u dovršeno prihvatno okno.

Kontakt podaci podizvođača su kako slijedi:

OPG SLOBODAN DAMJANOVIĆ, 095/854-8008
OPG SLAVKO POSAVEC, 091/890-4599
NODIG d.o.o., 091/882-9860

Objekt je financiran od strane Hrvatskih voda, Općine Darda i društva Vodoopskrba d.o.o. Darda.