Javni poziv za podnošenje prijava za uslugu prikupljanja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih/sabirnih jama) i korištenje objekta prihvatnog okna

Vijest

VODOOPSKRBA d.o.o.  dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje Javni poziv za  podnošenje prijava za uslugu prikupljanja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih/sabirnih jama) i korištenje objekta prihvatnog okna u Dardi na kčbr. 1127/3 u k.o.Darda.

Predmet  i svrha Javnog poziva je podnošenje prijava zainteresiranih prijavitelja-gospodarskih subjekata  za  uslugu crpljenja, prikupljanja i zbrinjavanja u prihvatno okno  otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih/sabirnih jama)  kod potrošača na području Općine Darda koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje.

Rok za podnešenje prijava na  Javni poziv je do 17.07.2023.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom propisanom  pod točkom 7. Javnog poziva podnosi se  na adresu:Vodoopskrba d.o.o., Sv.Ivana Krstitelja 101, Darda  31326  (osobna dostava ili putem preporučene poštanske pošiljke) .

Odluka o odabiru

Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o zapremini cisterne

Izjava o pružanju usluga

Tehnički uvjeti za korištenje prihvatnog okna