Natječaj za posao – PJ Financije i računovodstvo

RUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Mjesto rada: DARDA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi do: 31.5.2022.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM PRIJAVE:
-preslika osobne iskaznice, domovnice i rodnog lista
-dokaz o radnom stažu (e-radna knjižica HZMO)
-dokaz o položenom vozačkom ispitu
-dokaz o poznavanju stranog jezika (ako postoji)
-dodatne certifikate ili potvrde o položenim tečajevima

Rukovoditelj/ica PJ „Financije i računovodstvo“
Opis poslova:
– organizira i koordinira obavljanje računovodstvenih, financijskih, plansko analitičkih, knjigovodstvenih, obračunskih i poslova naplate
– kada se mijenjaju zakoni i drugi propisi, u skladu s istim izmjenama predlaže i po odobrenju direktora obavlja izmjenu organizacije poslovanja u području računovodstvenih, financijskih, plansko-analitičkih, knjigovodstvenih, obračunskih i poslova naplate
– u skladu s naputcima direktora/ice izrađuje financijske izvještaje, polugodišnje statističke izvještaje i ostale financijsko-računovodstvene izvještaje za posebne državne službe, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te organe Društva
– komunicira s HZZO, HZMO, Poreznom upravom i Financijskom agencijom
– u dogovoru s direktorom/icom vrši plaćanje obveza i provodi ostale financijske transakcije (kompenzacija, cesija i sl.)
– organizira i koordinira svim poslovima u svezi izrade godišnjih inventura te obračuna amortizacije osnovnih sredstava Društva
– izrađuje godišnje planove poslovanja
– u suradnji s direktorom/icom i rukovoditeljima/icama drugih PJ-a izrađuje kalkulacije cijena usluga
– organizira i koordinira poslove s bankama
– sastavlja periodične obračune i završni račun Društva
– izrađuje sve godišnje statističke izvještaje
– prati propise iz svog djelokruga rada i u skladu s istim predlaže unapređenje i promjenu postojećeg načina rada
– brine za zakonitu primjenu mjera zaštite na radu i zaštite od požara u okviru službe kojom rukovodi
– svakodnevno podnosi usmena, a po nalogu i potrebi i pisana izvješća direktoru/ici
– u skladu s potrebama u Društvu obavlja i druge odgovarajuće poslove koje odredi direktor/ica
– daje stručna uputstva zaposlenicima
– odgovoran je za primjenu osobnih zaštitnih sredstava pri radu
– za svoj rad odgovara neposredno direktoru/ici
Uvjeti:
– završen ekonomskog fakulteta, smjer finacije
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci
– poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola kategorije B
NAPOMENA: zamjena za porodiljni dopust

Link na HZZ oglas nalazi se ovdje.