Kvar u Dardi

Zbog puknuća cjevovoda i radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u ulici Augusta Šenoe u Dardi biti će prekinuta isporuka pitke vode u ponedjeljak, 3.siječnja 2022. godine od 8 do 15 sati.
Prekid isporuke odnosi se na šire područje Općine Darda.