JAVNI POZIV za sakupljanje otpadnih voda iz sabirnih jama kućanstava – Općina Bilje

Društvo Vodoopskrba d.o.o. Darda objavljuje Javni poziv za sakupljanje otpadnih voda iz sabirnih jama korisnika koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje na području Općine Bilje.

Poziv je namjenjen tvrtkama i OPG-ovima koji se bave uslugom pražnjenja sabirnih jama na području Općine Bilje, a žele iskoristiti mogućnost ispuštanja iscrpljenje otpadne vode u prihvatno okno u Bilju za koje je društvo Vodoopskrba d.o.o. ishodila uporabnu dozvolu te pušta u rad u mjesecu ožujku.

Svi detalji oko prijave na Javni poziv nalaze se na gore objavljenoj poveznici.