Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2022. godinu – dopuna

Cijenjeni potencijalni prijavitelji, zbog greške u objavi natječajne dokumentacije gdje smo propustili priložiti “Obrazac proračuna projekta”, isti objavljujemo ovdje, a rok za prijavu projekata produžujemo do 11. ožujka 2022. godine.

Pozivamo sve prijavitelje koji su dostavili natječajnu dokumentaciju da prijavu dopune ispravnim popunjavanjem priloženog obrasca proračuna.

Originalna objava Javnog natječaja nalazi se ovdje.