Direktorica/direktor – odluka o imenovanju

Nakon provedenog natječaja za izbor i imenovanje Uprave Društva – direktora koji je trajao od 31. listopada do 7. studenog 2022. godine, Nadzorni je odbor društva Vodoopskrba d.o.o. na sjednici od 11. studenog 2022. godine donio Odluku o imenovanju člana uprave društva-direktora koju možete preuzeti ovdje.