Ažurirani cjenik vode i ostalih usluga sa prikazom cijena u eurima

Društvo Vodoopskrba d.o.o. obavještava cijenjene korisnike kako je na svojim mrežnim stranicama ažuriralo cjenike vode i ostalih usluga sa dodatkom prikaza pojedinih cijena u eurima obzirom na fiksni tečaj konverzije kojim će kuna biti zamijenjena eurom, a kojega je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. godine i koji iznosi 1€=7,5340 HRK.

Dodatno, korisnicima su cjenici dostupni u prostorijama društva i oglasnoj ploči, zajedno sa obavijesti o fiksnom tečaju.
Nastavno na primjenu važeće regulative, društvo će na mjesečnim računima izdanim od rujna 2022. godine primijeniti praksu prikaza ukupnog iznosa računa u kunama i eurima.